Listen to the Sounds of Czech

Watch the video and listen to sounds of Czech. The song is an ode to chlebícky. These are open sandwiches topped with a layer of soft cheese, mayonnaise or potato salad and decorated with a slice of ham or salami, a piece of egg and a pickle. All this arranged very artistically.

 

Listen to the Sounds of Czech

Pivo, the only word you need to know

Czech is a Slavic language with 42 letters, some of which have no equivalent in English. These extra  letters are difficult to pronounce for foreigners. But, that’s no problem at all! Many Czechs speak excellent English which makes your city trip to Prague much easier. And remember the only Czech word you really need is: pivo which means beer.

Watch this video and listen to while you read the text. There are probably quite a few words that you recognize, such as majonéza, recepturou, salát.

Ode to chlebícky

Chlebícky, oschlé chlebícky,
pohrobci vcerejších svátkù.
Ty šunkové, ty s vajícky,
ty ze ctvrtku, ty z pátku.
Chlebícky, oschlé chlebícky,
ztroskotali na svých cestách.
Už delší èas, jsou z lednicky,
nikdo po nich ruku nevztáh.

Chlebícek s vajíckem, je nejsilnìjší ráže.
Host hubu otevre, jak vrata do garáže.
A už tam zajíždí ta velká snìžní fréza.
A z obou koutkù úst, vytéká majonéza.

Chlebícku humrový, no vida i ty jsi tu,
kolik let byl jsi pro nás symbol blahobytu.
Všichni jsme žasly nad tou zvláštní recepturou.

A plátek citrónu, ten jedl jsem i s kùrou.

Chlebícky, oschlé chlebíèky,
pohrobci vcerejších svátkù.
Ty šunkové, ty s vajícky,
ty ze ctvrtku, ty z pátku.

Pak je tu chlebícek, který si vždycky poèká,
z nej hledí osamìlá sardelová ocka.
A kdo jim podlehne, ten dopustí se chyby,
už nikdo ho ten vecer, na ústa nepolíbí.

Na dalším chlebícku je salát zvaný vlašák,
kdo ho sní po dvou dnech tak to je vážnì pašák.
Protože pak prijde svátek rock-n-rollu.
a kameny se valí, ze žlucníku dolù.

A je tu klasika chlebícek s uherákem,
kdo si s ním potýká, tak ten to bere hákem.
Myslím, že kdysi stával kolem pìti kacek.
a já cítím tu vùni, ten parfém ze sedacek.

Mám rád ty chlebícky,
ty svìdky zašlých vìkù.
Vždy já sám pripomínám trochu oschlou veku.
Žily jsme svobodnì a taky nesvobodnì.
A zažily jsme hodnì, a pamatujem hodnì a zažily jsme hodnì.

Chlebícky, oschlé chlebícky

Pin It on Pinterest

Share This